GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER:

1. Alle bilder tatt av Fødselsfotografen er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til åndsverksloven. Det betyr at fotografen har alle rettigheter og eierskap til alle bildene.


2. Fotografen kan bruke bildene i sin markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til: Web, portefølje, annonser og konkurranser.


3. Fotografen kan ikke bruke bilder på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke anstøtende.


4. Fotografen fraskriver seg ethvert ansvar for mislykkede/tapte bilder.


5. Det er ikke tillatt å manipulere eller redigere bildene på noen måte uten nærmere avtale med fotografen.


6. Bildene må ikke videreselges, brukes i næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke fra fotografen.


7. Ved digital publisering og offentlig deling av bildene skal fotografen krediteres ved bruk av bilder med tydelig vannmerke/logo.

  • Facebook
  • Instagram

©2020 Fødselsfotografen. | NO 917557403 ENK 

Sidene er underlagt Lov om opphavsrett for åndsverk. Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse.